Rozvoj české ekonomiky a trhu nemovitostí v porovnání s EU.png

Rozvoj české ekonomiky a trhu nemovitostí v porovnání s EU

12.2.2022

Agentury Index prosperity, Evropa v datech a banka Česká spořitelna se podílely na společné studii úrovně ekonomického rozvoje evropských zemí.

     Ekonomiky byly hodnoceny podle 10 kritérií:

  • ekonomická komplexnost,
  •  HDP na obyvatele,
  •  poměr HDP k hrubému národnímu důchodu,
  •  inflace,
  •  hrubá přidaná hodnota k celkové produkci,
  •  poměr investic k HDP,
  •  počet robotů na 10 000 pracovníků,
  •  přidaná hodnota exportu,
  •  přímé zahraniční investice,
  • výše veřejného dluhu k HDP. 

     Studie ukázala, že ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie jsou Švédsko, Německo a Dánsko. Česká republika se umístila na devátém místě těsně za Belgií. Za zmínku stojí, že mezi zeměmi bývalého východního bloku je Česká republika ekonomicky nejvyspělejším státem v Evropě. Podle analytiků je silnou stránkou České republiky  výrazná diverzifikace ekonomických sektorů, která usnadňuje přežití šoků na trzích, a odolnost vůči krizím. Co se týče ekonomicky nejméně rozvinutých zemí Evropské unie, podle studie jsou to Kypr, Polsko a Řecko. 

     Z pohledu rozvoje trhu nemovitostí přineslo posledních 10 let řadu změn. Průměrné ceny za rezidenční nemovitosti v EU vzrostly o 39 % a nájmy o téměř 18 %. V ČR za stejné období vzrostly ceny bytů a domů téměř o 100 %, nájem zhruba o 30 %. Česká republika se v žebříčku růstu cen nemovitostí umístila na šestém místě mezi všemi zeměmi EU, což je určitě potěšující zpráva pro investory. Ve většině evropských zemí rostlo nájemné pomaleji než ceny za rezidenční nemovitosti. Ceny za nemovitosti rostly ve všech členských státech kromě Řecka, Kypru a Itálie. 

We use cookies to provide services, personalize ads and to analyze traffic. By the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or edit personalization and targeted advertising at any time.

More information & settings