construction-site-3432379_1280.jpg

Zrychlení výstavby nevyřeší bytovou krizi. Jaká je aktuální situace s nemovitostmi a jak se bude vyvíjet realitní trh v roce 2024?

16.4.2024

V poslední době se velmi často mezi developery, politiky a ekonomy diskutuje o tom, že aktuální situaci na realitním trhu může zachránit zrychlení povolovacích procesů v rezidenční výstavbě. Nicméně, je důležité myslet i na to, že ceny bytů určuje řada proměnných v ekonomice stejně jako další faktory. 

Nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím cenu bytů je poptávka, ve kterém se odráží aktuální příjmy zájemců o koupi bytu, úrokové sazby hypotečních úvěrů, podmínky jejich poskytování, a v neposlední řadě i míra nezaměstnanosti a inflace. 

Pro nabídkovou stranu bydlení je klíčovým faktorem nejen počet nově postavených bytů, ale především celkový počet těch dostupných. Vždy je také důležité brát v úvahu specifika tuzemské ekonomiky. Když se podíváme například do sousedních zemí, zvýšení rezidenční výstavby v Polsku příznivě ovlivnilo ceny bytů, zatímco v Rakousku to mělo zcela opačný efekt. 

V Česku se za posledních 10 let počet bytů zvýšil přibližně o 9%. I přesto se dostupnost bydlení v Česku považuje za jednu z nejhorších. 

Porovnáme-li celkový počet obydlených bytů v Česku s celoevropským průměrem, statistika se nezdá být na první pohled nepříznivá.

zdroj: Statista.com, 2022

Ze zmíněné statistiky vyplývá, že v průměru na 1000 obyvatel v Česku připadá 468 bytů, což zařazuje Česko na 24. místo ze 27 v EU. V současné době je celkem asi 4,5 milionů obydlených bytů, přitom Praha se na tom podílí zhruba 14% s počtem 630 tisíc.

Z posledního Sčítání lidu, domů a bytů ČSÚ (2021) vyplývá, že nejvíce bytů je se s 4 místnostmi (1,3 mil.) a s 5 (1,2 mil), což souhrnně tvoří přibližně 60% z celkového počtu obydlených bytů. Se 3 místnostmi je přibližně 1 mil. bytů, se 2 - 500 tisíc a s 1 pouze 150 tisíc.

   

zdroj: ČSÚ

Co se týče obytné plochy bytů, největší podíl mají byty s plochou 60-80 m2, které představují čtvrtinu všech obydlených bytů. Menších bytů s plochou do 40 m2 je pouze 290 tisíc.

      

zdroj: ČSÚ

Zajímavé je, že na jeden obydlený byt v Česku připadá v průměru 2,3 bydlící osoby. Přitom v Praze průměrně žijí v jednom bytě dva lidé, což je nejnižší podíl v celé republice. Na bydlení v Česku domácnosti vydávají v průměru 28% svých příjmů, což řadí Česko na 23. místo v rámci EU.

V roce 2023 průměrný Čech na pořízení 90 metrového bytu potřeboval téměř 15 ročních platů, což je nejhorší statistický průměr dostupnosti bydlení v celé EU.

Česko přitom více než deset let zažívá zvyšování cen rezidenčních nemovitostí a nájmů. Prodejní ceny nemovitostí v Praze a krajských městech se podle indexu Deloitte v období 2014-2022 zdražily o 144% a nájemné o 80%, přitom příjmy domácnosti se podle ČSÚ zvýšily jen o 57%. 
 
Nedávno se zdálo, že se situace s dostupností bydlení začíná zlepšovat. Zpomalení ekonomiky, pokles reálných příjmů domácností a zvýšení úrokových sazeb hypotečních úvěrů od konce roku 2022 měly za následek snížení poptávky a pokles cen bytů.

Česká národní banka (ČNB) se snažila omezit inflaci a znovu vzrůstající poptávku po nemovitostech tím, že udržovala úrokové sazby relativně vysoko, ale ani tento krok nezabránil opětovnému růstu cen rezidenčních nemovitostí a nájemního bydlení.

Zde v neposlední řadě sehrála roli i odložená poptávka a přetrvávající vysoký zájem investorů o nákup investičních nemovitostí. Domácnosti si i přes vysoké úrokové sazby uvědomují, že náklady na splácení hypoték budou díky stoupajícím příjmům a inflaci k postupně klesat. Tomu nahrává i postupné snižování úrokových sazeb z loňských 6% na stávajících 5% a očekávaných 3-4% ke konci letošního roku. 
Na trh se tak vracejí zájemci, kteří nákup nemovitosti odkládali a čekali na příznivější sazby.

Podle předpovědi ČNB z poslední Zprávy o finanční stabilitě v letošním roce se očekává roční růst cen nemovitostí kolem 5%. Dle poslední analýzy (březnové vydání Deloitte Real Index) se ceny bytů po roce stagnace vracejí zpět k růstu, a to o 6,9%. V Praze je tak aktuální průměr ceny prodaných bytů kolem 120.000,- Kč za m2. 

zdroj: Deloiite.com

Dá se očekávat snížení cen nemovitostí? Obecně se dá říci, že výrazný pokles cen by mohl být ovlivněn vysokými úrokovými sazbami, nízkou mírou inflace a pomalejším růstem příjmů domácností. Nabídkový faktor by mohl ovlivnit snížení cen nemovitosti pouze v případě, že by se tempo výstavby zvýšilo o více než 300% a udrželo se na této úrovni, což se zdá být zcela nereálné.

V současné době se situace na trhu s nemovitostmi zdá být více méně příznivá a vzhledem k výše uvedeným faktorům by nemělo v nejbližší době dojít ke snížení cen na rezidenční nemovitosti, obzvláště pak v Praze. 

We use cookies to provide services, personalize ads and to analyze traffic. By the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or edit personalization and targeted advertising at any time.

More information & settings